အင္တာနက္ကုိ လံုျခံဳစြာ ဘယ္လုိသံုးမလဲ

လူမွဴကြန္ယက္ေတြကုိ အင္တာနက္ကေနတဆင့္ လူတုိင္းလုိလုိ သံုးစြဲေနၾကတဲ့ အခုလုိ ေခတ္ကာလမွာ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြ၊ အေရးႀကီးမွတ္တမ္းေတြကုိ လံုျခံဳမွဳရိွေစဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေအာက္က ဗြီဒီယုိဖုိင္ ကုိၾကည့္ရွဴၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြ အင္တာနက္လူမွဴကြန္ယက္ေတြကေန ဘယ္လုိခုိးယူျခင္းခံေနရလဲဆုိတာကုိ သိရိွႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

Credit: Hacktilizer

Comments

comments

One Comment Add yours

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.