ၿဗိတိသ်ွလက္ထက္ အိႏၵိယျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္နဲ႔ ျမန္မာျပည္အေျခအေန

on

နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသ်ွတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၁၈၂၄ ခုႏွစ္မွ စ၍ ပထမက်ဴးေက်ာ္စစ္ စတင္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၿပီး သိမ္းပိုက္ရန္ ၾကံစည္ခဲ့ပါတယ္။ဒုတိယအႀကိမ္ ကို ၁၈၂၆ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တတိယအႀကိမ္ျဖစ္တဲ့ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး သိမ္းပိုက္ခံရၿပီး ၁၈၈၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္မွာေတာ့ ေလာ့ဒပ္ဖရင္က “ဗမာျပည္ကို ၿဗိတိသွ်ပိုင္ အင္ပါယာအတြင္းသို႔ သြတ္သြင္းလိုက္ၿပီ”ဟု ေၾကညာခဲ့ကာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး သူ႔ကြၽန္ဘဝ က်ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။

သိမ္းပိုက္ၿပီး ၁၀ လ အၾကာ ၁၈၈၅ ႏိုဝင္ဘာလ မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အိႏၵိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ ေလာ့ဒ္ ရန္းေဒါ့ ခ်ာခ်ီ အမိန္႔နဲ႔ အိႏၵိယ ရဲ႕ ျပည္နယ္တစ္ခုအေနျဖင့္ သြတ္သြင္းလိုက္ပါတယ္။အဲဒီ့အခ်ိန္မွာ ျမန္မာ့လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ က်ဆုံး႐ုံမ်ွမက နယ္ေျမခြဲျခား အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းကိုလည္း ခံေနရပါတယ္။ျမန္မာျပည္ေအာက္ပိုင္းမွာ စစ္မီးေတြ ၿငိမ္းေနေပမယ့္လည္း အထက္ပိုင္းမွာေတာ့ အဂၤလိပ္အစိုးရဟာ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြနဲ႔ ခုခံတိုက္ခိုက္ေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အိႏၵိယရဲ႕ ျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္ဟာ စိုက္ပ်ိဳးေျမျဖစ္ထြန္းေကာင္းမြန္တာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္အစိုးရအေနနဲ႔ ဆူးရက္ဇ္ တူးေျမာင္းႀကီး တူးေဖာ္ၿပီးစဥ္မွာ ျမန္မာျပည္ကေန ဆန္အမ်ားအျပားကို သယ္ယူတင္သြင္းလိုခဲ့ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ပဲ အိႏၵိယက လယ္ယာလုပ္သားအမ်ားအျပားဟာ ျမန္မာျပည္ထဲ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ရဲ႕ အေရးပါတဲ့ လုပ္သားထုႀကီးျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။အဂၤလိပ္အစိုးရဟာ ျမန္မာျပည္ကို အာ႐ွစပါးအိုးႀကီးျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ကရတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကိုေတာ့ ျမန္မာေတြအေနနဲ႔ ခံစားခြင့္မ႐ွိခဲ့ပါဘူး။

လယ္ယာလုပ္ငန္းအျပင္ အျခားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုကို အိႏၵိယ လူမ်ိဳးေတြက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားလို႔ အခ်ိဳ႕ေဒသေတြမွာ ငတ္ျပတ္သူပုန္ထကုန္ၾကပါတယ္။တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈလည္း ကင္းမဲ့လာၿပီး သူသတ္ ၊ ဓားျပတိုက္ မႈေတြ ႐ွိလာခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာ့စီးပြားေရး ႀကီးထြားလာေလေလ ၿဗိတိသ်ွ ေတြနဲ႔ အိႏၵိယ က ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူေတြ ခ်မ္းသာေလေလပါပဲ။

ျပည္သူေရးရာဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေတြ ၊အစိုးရလုပ္ငန္းေတြမွာ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ကျပား မ်ား နဲ႔ အိႏၵိယ လူမ်ိဳးေတြသာ ေနရာရ႐ွိၿပီး လူမ်ားစု ဗမာေတြအပါအဝင္ အျခားေသာ ကရင္ကဲ့သို႔ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ ေနရာမ႐ွိပါဘူး။

၁၈၈၇ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းကာလမွာ ဆာ ပတ္ထရစ္ အို ဆာလီဗန္ရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ျမန္မာ့အေထြေထြၿဗိတိသ်ွေဆး႐ုံႀကီးကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ထိုေခတ္ကာလက ျမန္မာေတြ အေနနဲ႔ ဖ်ားနာပါက အဆိုပါေဆး႐ုံနား ကပ္ဖို႔ပင္ မရဲၾကပါဘူး။ဒီအေၾကာင္း ၿဗိတိသ်ွ စာေရးဆရာႀကီး ေဂ်ာ့ခ်္ ေအာ္ဝဲလ္ ရဲ႕ ျမန္မာျပည္ေန႔ရက္မ်ား စာအုပ္မွာ ၫႊန္းဆို ေရးသားထားပါတယ္။

၁၉၃၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ၿဗိတိသ်ွအစိုးရက အစိုးရဌာနေတြမွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္မႈေနရာအမ်ားဆုံးေပးၿပီး သီးသန္႔ဖြဲ႔စည္းပုံတစ္ခုေရးဆြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေစလိုတယ္ဆိုကာ ျမန္မာျပည္ကို အိႏၵိယ ျပည္နယ္တစ္ခု အျဖစ္ကေန ခြဲထုတ္လိုက္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ၿဗိတိသ်ွ ေပးတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ဟာ ျမန္မာျပည္က တိုင္းရင္းသားေတြကို ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ စနစ္တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ပဲ ျမန္မာ့ပထမဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္နဲ႔ ေဒါက္တာဘေမာ္တက္လာခဲ့ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ မၾကာခင္မွာပဲ ဦးေစာကို ၁၉၃၉ ခုႏွစ္မွာ အတင္းအၾကပ္ အာဏာလႊဲအပ္ေပးခဲ့ရပါတယ္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ အထိ အာဏာ ရယူအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ဦးေစာဟာ ၁၉၄၀ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဂ်ပန္နဲ႔ ဆက္သြယ္တယ္ဆိုၿပီး ၿဗိတိသ်ွ အစိုးရရဲ႕ ဖမ္းဆီး အေရးယူျခင္းကို ခံခဲ့ရပါတယ္။

ဒီ ႏိုင္ငံေရးလိႈင္းေတြဟာ ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းထိ႐ိုက္ခတ္ခဲ့ၿပီး ဆႏၵျပမႈမ်ား ႏိုင္ငံတဝွမ္း ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။ေက်ာင္းသားဆႏၵျပပြဲမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး အဆိုပါဆႏၵျပပြဲ မွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ကိုေအာင္ေက်ာ္ ၿဗိတိသ်ွအစိုးရ လက္ခ်က္နဲ႔ အသတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။

မႏၱေလးမွာျပဳလုပ္တဲ့ ဘုန္းႀကီးဦးေဆာင္ ဆႏၵျပပြဲမွာလည္း ၿဗိတိသ်ွပုလိပ္က လူအုပ္ထဲ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္လို႔ ဘုန္းႀကီး ၁၇ ပါး ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ရပါတယ္။အဆိုပါဆႏၵျပပြဲေတြကို ျမန္မာေတြက ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပုံလို႔ ေခၚေဝၚသမုတ္ၾကပါတယ္။ဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြကေတာ့ ျမန္မာျပည္ကို အိႏၵိယျပည္နယ္တစ္ခုအေနနဲ႔ အဂၤလိပ္အစိုးရက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကာလတဝိုက္က ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

By – Shine Htet Aung
MUNA

Comments

comments