စကၤာပူတြင္အဆုိးဆုံးျဖစ္ရပ္ဟု ေဖာ္ျပခဲ႔သည့္ စကၤာပူဇနီးေမာင္ႏွံ ျမန္မာအိမ္ေဖာ္ကုိႏွိပ္စက္မႈ ေထာင္ဒဏ္မ်ား စီရင္ခ်က္ခ်

on

စကၤာပူ၊ မတ္(၁၈)

ျမန္မာအိမ္ေဖာ္ကုိ အစားလုံေလာက္ေအာင္မေက်ြးပဲထားျခင္း သူမပ်ဳိ႔အန္သည့္အံဖတ္ကုိ ျပန္စားခုိင္းျပီး ရုိက္ႏွက္ခဲ႔မႈ၊ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာသုိ႔ တုိင္ၾကားပါက မိသားစုကုိပါ သတ္ပစ္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ခဲ႔သည့္ စကၤာပူဇနီးေမာင္ႏွံကုိ တနလၤာေန႔တြင္ တရားရုံးမွ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ႔သည္။

စကၤာပူႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္း အိမ္ေဖာ္ႏွိပ္စက္သည့္အမႈမ်ားအနက္ အဆုံးရြားဆုံးျဖစ္ရပ္ဟု အစုိးရေရွ႕ေနမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ႔သည့္ ယင္းအမႈတြင္ တရားခံလင္မယားမွာ လြန္ခဲ႔ သည့္ႏွစ္ႏွစ္ကလည္း အျခားအိမ္ေဖာ္တစ္ဦးကုိ ရုိက္နက္မႈ၊ ကန္ေက်ာက္မႈ အတြင္းခံမ်ားေလ်ွာ္ခုိင္းမႈ စေသာ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရသူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု AFP သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

အလုပ္ရွင္ ခ်ီရာယြန္လင္း ၄၃ ႏွစ္က ျမန္မာအိမ္ေဖာ္ မမုိးမုိးသန္း (၃၂ႏွစ္)ပ်ဳိ႔အန္စဥ္ကလည္း အံဖတ္ကုိ ျပန္စားရန္ အမိန္႔ေပးခဲ႔ျခင္း၊ အိမ္သာကုိ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ အသုံးျပဳခြင့္ေပးျခင္း၊ စိတ္မထင္သလုိ ႀကိမ္ျဖင့္ရုိက္ခဲ႔ျပီး ညွင္းပန္းမႈမ်ားကုိတုိင္ၾကားပါက သူမ၏ ျမန္မာနိုင္ငံမွ မိသားစုဝင္မ်ားကုိ ေၾကးစားလူသတ္သမားငွား၍ သတ္ပစ္မည္ဟုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္ဟု တရားရုံးစစ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ခရိုင္တရားသူႀကီး အုိလီဗီယာက အလုပ္ရွင္ မစၥလင္း ၄၃ ႏွစ္ကုိ ေထာင္ဒဏ္ ၄၇ လႏွင့္နစ္နာေၾကးေပးေဆာင္ရန္၊ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကုိ ေထာင္ဒဏ္ ၂ႏွစ္က်ခံေစရန္ တနလၤာေန႔တြင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ႔သည္။

စကၤာႏုိင္ငံသားအလုပ္ရွင္ဇနီးေမာင္ႏွံက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာအိမ္ေဖာ္ မမုိးမုိးသန္းကို တစ္ႏွစ္နီးပါးအလုပ္လုပ္ခဲ႔စဥ္ မေတာ္မတရား ဖိႏွိပ္ညွင္းပန္းမႈမ်ားအတြက္ တရားရုံးက စြဲခ်က္ ၂၀ ေက်ာ္တင္ထားခဲ႔သည္။

” ဒီအမႈမွာ စြပ္စြဲခံရသူမ်ားက စနစ္တက် ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ မမုိးမုိးသန္းကုိ သူတုိ့ဆီမွာ အလုပ္လုပ္ေနခ်ိန္တေလ်ွာက္လုံး စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းခဲ႔တယ္”ဟု အစုိးရေရွ႕ေနမ်ားက တရားရုံးသုိ့ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

မမုိးမုိးသန္းက အစားအစာမေလာက္ငေၾကာင္း မစၥလင္းကုိေျပာေသာအခါ မစၥလင္းက ကန္ေတာ့ျဖင့္ သၾကားထမင္းမ်ား အတင္းအၾကပ္တုိက္ခဲ႔ရာ သူမအန္ထြက္သည္အထိ ျဖစ္ခဲ႔သည္။ အလုပ္ရွင္မစၥလင္းက အိမ္ေဖာ္ကုိ ပါးရုိက္ျပီးေနာက္ ႀကိမ္ျဖင့္ ရုိက္ခဲ႔သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ရွိခဲ႔သည္ဟု တရားရုံးမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပသည္။ တခါက စာၾကည့္ခန္းတြင္ ဖုန္မ်ားေတြ႔ခဲ႔၍ မစၥလင္းက အိမ္ေဖာ္ကုိ အဝတ္အစားမ်ား ခ်ြတ္ခုိင္းျပီး ႀကိမ္ျဖင့္ ရုိက္ႏွက္ခဲ႔သည္။ အျခားအလုပ္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႔မည္ဟု အိမ္ေဖာ္က ေတာင္းဆုိခဲ႔ရာ မစၥလင္းက ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး မမုိးမုိးသန္းက တရားခြင္တြင္ ထြက္ဆုိခဲ႔သည္။

အလုပ္ရွင္ဇနီးေမာင္ႏွံမွာ ၂၀၁၇ မတ္လအတြင္း မုိးမုိးသန္းနွင့္အတူ တစ္အိမ္တည္း အလုပ္လုပ္ေနေသာ အျခားအိမ္ေဖာ္မစၥဖစ္တီယာ ၃၄ ႏွစ္ကုိ ႏွိပ္စက္မႈအတြက္ တရားရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ အဆုိပါအမႈတြင္လည္း ျပစ္မႈထင္ရွား၍ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကုိ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ၄ လ၊ မစၥလင္းကုိ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္လ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ႔ရသည္။ အဆုိပါ အင္ဒုိးနီးရွားအိမ္ေဖာ္မွာ မမိုးမိုးသန္းႏွင့္အတူ အဆုိပါအိမ္တြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။ မတ္လအတြင္းက တရား႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ အယူခံဝင္ျပီးေနာက္ ျပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ခင္ပြန္း၏ ျပစ္ဒဏ္ကုိ သုံးႏွစ္ခုႏွစ္လအထိ တုိးျမွင့္သတ္မွတ္ခံရသည္။

အဆိုပါစုံတြဲေနအိမ္တြင္ ျမန္မာအိမ္ေဖာ္မမိုးမိုးသန္းက ၂၀၁၂ ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္ေန႔တြင္ စတင္အလုပ္လုပ္ခဲ႔သည္ဟု တရားသူႀကီးက ေျပာၾကားသည္။ အစပိုင္းတြင္ အစားအစာမ်ားအတြက္ ဆန္ႏွင့္ေဂၚဖီထုပ္ေပးထားခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆန္ႏွင့္ေရသာ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ႐ုံးတင္စစ္ေဆးေနစဥ္အတြင္း မမုိးမုိးသန္းက ထြက္ဆိုခဲ့သည္။

” အိမ္ေဖာ္မိန္းကေလးက ဗုိက္တအားဆာလုိ႔ အမႈိက္ပုံးထဲက ငွက္ေပ်ာသီးအခြံကုိေတာင္ စားခဲ႔ရတယ္။ မိန္းကေလးကုိ အိမ္ရွင္က ထမင္းနဲ႔ သၾကားပဲ ေနာက္ပုိင္းမွာေပးခဲ႔တယ္။ သူမ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ႔ေနတယ္လုိ႔ ဆရာဝန္ကလည္း ထြက္ဆုိထားတယ္” ဟု တရားသူျကီးက ေျပာၾကားသည္။ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာ စကၤာပူႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ခလစာျမင့္မားသည့္အတြက္ အိမ္ေဖာ္ ၂၅၀၀၀၀ ခန္႔ အေျခခ်အလုပ္လုပ္ေနၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွွ အိမ္ေဖာ္အမ်ားစု အလုပ္လုပ္ေနသည္။

ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားအေပၚအလြဲသုံးစားျပဳမႈမွာ အျခားေသာ အာရွႏုိင္ငံမ်ားကဲ႔သုိ႔ပင္ တင္းၾကပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ထားေသာ စကၤာပူတြင္ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိတတ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ေခါင္းႀကီးသတင္းမ်ား၌ ေနရာယူထားသည္။

ေဖေဖၚဝါရီလအတြင္းကလည္း စကၤာပူဇနီးေမာင္ႏွံက သူတို႔၏ အိမ္ေဖာ္ကုိ ေရေႏြးပူျဖင့္ ေလာင္းခ်ႏွိပ္စက္ခဲ႔မႈတြင္ ဒဏ္ရာ အမာရြတ္မ်ားက်န္ခဲ႔သည့္အမႈတြင္လည္း စကၤာပူတရားရုံးက ေထာင္ဒဏ္မ်ား ျပစ္ဒဏ္မွတ္ခဲ႔သည္။

By – KSM / MUNA
Ref ; AFP
Singaporean couple jailed for ‘worst of its kind’ maid abuse

(Unicode)

စင်္ကာပူ၊ မတ်(၁၈)

မြန်မာအိမ်ဖော်ကို အစားလုံလောက်အောင်မကျွေးပဲထားခြင်း သူမပျို့အန်သည့်အံဖတ်ကို ပြန်စားခိုင်းပြီး ရိုက်နှက်ခဲ့မှု၊ နှိပ်စက်မှုများကို သက်ဆိုင်ရာသို့ တိုင်ကြားပါက မိသားစုကိုပါ သတ်ပစ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည့် စင်္ကာပူဇနီးမောင်နှံကို တနင်္လာနေ့တွင် တရားရုံးမှ စီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့သည်။

စင်္ကာပူနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း အိမ်ဖော်နှိပ်စက်သည့်အမှုများအနက် အဆုံးရွားဆုံးဖြစ်ရပ်ဟု အစိုးရရှေ့နေများက ဖော်ပြခဲ့သည့် ယင်းအမှုတွင် တရားခံလင်မယားမှာ လွန်ခဲ့ သည့်နှစ်နှစ်ကလည်း အခြားအိမ်ဖော်တစ်ဦးကို ရိုက်နက်မှု၊ ကန်ကျောက်မှု အတွင်းခံများလျှော်ခိုင်းမှု စသော နှိပ်စက်မှုများဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူများ ဖြစ်သည်ဟု AFP သတင်းတွင် ဖော်ပြသည်။

အလုပ်ရှင် ချီရာယွန်လင်း ၄၃ နှစ်က မြန်မာအိမ်ဖော် မမိုးမိုးသန်း (၃၂နှစ်)ပျို့အန်စဉ်ကလည်း အံဖတ်ကို ပြန်စားရန် အမိန့်ပေးခဲ့ခြင်း၊ အိမ်သာကို အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ အသုံးပြုခွင့်ပေးခြင်း၊ စိတ်မထင်သလို ကြိမ်ဖြင့်ရိုက်ခဲ့ပြီး ညှင်းပန်းမှုများကိုတိုင်ကြားပါက သူမ၏ မြန်မာနိုင်ငံမှ မိသားစုဝင်များကို ကြေးစားလူသတ်သမားငှား၍ သတ်ပစ်မည်ဟုလည်း ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်ဟု တရားရုံးစစ်ချက်များတွင် ဖော်ပြသည်။

ခရိုင်တရားသူကြီး အိုလီဗီယာက အလုပ်ရှင် မစ္စလင်း ၄၃ နှစ်ကို ထောင်ဒဏ် ၄၇ လနှင့်နစ်နာကြေးပေးဆောင်ရန်၊ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို ထောင်ဒဏ် ၂နှစ်ကျခံစေရန် တနင်္လာနေ့တွင် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။

စင်္ကာနိုင်ငံသားအလုပ်ရှင်ဇနီးမောင်နှံက ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာအိမ်ဖော် မမိုးမိုးသန်းကို တစ်နှစ်နီးပါးအလုပ်လုပ်ခဲ့စဉ် မတော်မတရား ဖိနှိပ်ညှင်းပန်းမှုများအတွက် တရားရုံးက စွဲချက် ၂၀ ကျော်တင်ထားခဲ့သည်။

” ဒီအမှုမှာ စွပ်စွဲခံရသူများက စနစ်တကျ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ မမိုးမိုးသန်းကို သူတို့ဆီမှာ အလုပ်လုပ်နေချိန်တလျှောက်လုံး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခဲ့တယ်”ဟု အစိုးရရှေ့နေများက တရားရုံးသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။

မမိုးမိုးသန်းက အစားအစာမလောက်ငကြောင်း မစ္စလင်းကိုပြောသောအခါ မစ္စလင်းက ကန်တော့ဖြင့် သကြားထမင်းများ အတင်းအကြပ်တိုက်ခဲ့ရာ သူမအန်ထွက်သည်အထိ ဖြစ်ခဲ့သည်။ အလုပ်ရှင်မစ္စလင်းက အိမ်ဖော်ကို ပါးရိုက်ပြီးနောက် ကြိမ်ဖြင့် ရိုက်ခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်များလည်း ရှိခဲ့သည်ဟု တရားရုံးမှတ်တမ်းများတွင်ဖော်ပြသည်။ တခါက စာကြည့်ခန်းတွင် ဖုန်များတွေ့ခဲ့၍ မစ္စလင်းက အိမ်ဖော်ကို အဝတ်အစားများ ချွတ်ခိုင်းပြီး ကြိမ်ဖြင့် ရိုက်နှက်ခဲ့သည်။ အခြားအလုပ်သို့ ပြောင်းရွှေ့မည်ဟု အိမ်ဖော်က တောင်းဆိုခဲ့ရာ မစ္စလင်းက လျော်ကြေးပေးရန် ပြောကြားခဲ့သည်ဟု မြန်မာအမျိုးသမီး မမိုးမိုးသန်းက တရားခွင်တွင် ထွက်ဆိုခဲ့သည်။

အလုပ်ရှင်ဇနီးမောင်နှံမှာ ၂၀၁၇ မတ်လအတွင်း မိုးမိုးသန်းနှင့်အတူ တစ်အိမ်တည်း အလုပ်လုပ်နေသော အခြားအိမ်ဖော်မစ္စဖစ်တီယာ ၃၄ နှစ်ကို နှိပ်စက်မှုအတွက် တရားရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ အဆိုပါအမှုတွင်လည်း ပြစ်မှုထင်ရှား၍ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ၄ လ၊ မစ္စလင်းကို ထောင်ဒဏ်နှစ်လ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ အင်ဒိုးနီးရှားအိမ်ဖော်မှာ မမိုးမိုးသန်းနှင့်အတူ အဆိုပါအိမ်တွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ မတ်လအတွင်းက တရားရုံးချုပ်တွင် အယူခံဝင်ပြီးနောက် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ခင်ပွန်း၏ ပြစ်ဒဏ်ကို သုံးနှစ်ခုနှစ်လအထိ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခံရသည်။

အဆိုပါစုံတွဲနေအိမ်တွင် မြန်မာအိမ်ဖော်မမိုးမိုးသန်းက ၂၀၁၂ ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်နေ့တွင် စတင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်ဟု တရားသူကြီးက ပြောကြားသည်။ အစပိုင်းတွင် အစားအစာများအတွက် ဆန်နှင့်ဂေါ်ဖီထုပ်ပေးထားခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ဆန်နှင့်ရေသာ ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း ရုံးတင်စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်း မမိုးမိုးသန်းက ထွက်ဆိုခဲ့သည်။

” အိမ်ဖော်မိန်းကလေးက ဗိုက်တအားဆာလို့ အမှိုက်ပုံးထဲက ငှက်ပျောသီးအခွံကိုတောင် စားခဲ့ရတယ်။ မိန်းကလေးကို အိမ်ရှင်က ထမင်းနဲ့ သကြားပဲ နောက်ပိုင်းမှာပေးခဲ့တယ်။ သူမ အာဟာရချို့တဲ့နေတယ်လို့ ဆရာဝန်ကလည်း ထွက်ဆိုထားတယ်” ဟု တရားသူကြီးက ပြောကြားသည်။ ချမ်းသာကြွယ်ဝသော စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် လုပ်ခလစာမြင့်မားသည့်အတွက် အိမ်ဖော် ၂၅၀၀၀၀ ခန့် အခြေချအလုပ်လုပ်နေပြီး အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများမှှ အိမ်ဖော်အများစု အလုပ်လုပ်နေသည်။

ပြည်တွင်းလုပ်သားများအပေါ်အလွဲသုံးစားပြုမှုမှာ အခြားသော အာရှနိုင်ငံများကဲ့သို့ပင် တင်းကြပ်သော စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း ဥပဒေများ ချမှတ်ထားသော စင်္ကာပူတွင် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိတတ်သော်လည်း အချို့ကိစ္စများတွင် ခေါင်းကြီးသတင်းများ၌ နေရာယူထားသည်။

ဖေဖေါ်ဝါရီလအတွင်းကလည်း စင်္ကာပူဇနီးမောင်နှံက သူတို့၏ အိမ်ဖော်ကို ရေနွေးပူဖြင့် လောင်းချနှိပ်စက်ခဲ့မှုတွင် ဒဏ်ရာ အမာရွတ်များကျန်ခဲ့သည့်အမှုတွင်လည်း စင်္ကာပူတရားရုံးက ထောင်ဒဏ်များ ပြစ်ဒဏ်မှတ်ခဲ့သည်။

By – KSM / MUNA
Ref ; AFP
Singaporean couple jailed for ‘worst of its kind’ maid abuse

Comments

comments