ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးမူ၀ါဒမ်ားသီးသန္႔လုုပ္ေဆာင္မည့္ ၀န္ၾကီးခန္႔ထားေရးႏွင့္ ေကာ္မရွင္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးမူမရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကိုဖီအာနန္တိုက္တြန္း

ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ ၂၄   ဒီေန႔ညေနက ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအၾကံေပးေကာ္မရွင္ရဲ႕သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ဥကၠ႒ ကိုဖီအာနန္နဲ႔ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၿပီး အၿပီးသတ္အစီအရင္ခံစာနဲ႔ ့ပတ္သတ္ၿပီး ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။   ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ကို “ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္နိုင္ဖို႔အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒမ်ားကို ညႇိႏွိုင္း ေပါင္းစပ္ေပးသည့္ တာဝန္တစ္ခုတည္းကိုသာ ရယူမယ့္ ဝန္ႀကီးအဆင့္ တာဝန္ခံတစ္ဦး ခန႔္အပ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဆိုျပဳထားပါတယ္” ဟု ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ကိုဖီအာနန္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။   ဒါ့အျပင္ တိုက္တြန္းအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို တာ၀န္ရိွသူမ်ားအေနနဲ႔ ျမန္ဆန္စြာေဆာင္ရြက္သြားရန္တိုက္တြန္းထားပါတယ္။   ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္ကိုလည္း ယခုႏွစ္မတ္လတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါေသးတယ္။   အစီအရင္ခံစာအေပၚ “ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္က အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာတင္သြင္းမယ္လို႔ေတာ့…