အိမ္နီးခ်င္းကုိ ႀကိဳးတုတ္မုဒိန္းက်င့္၍ ျခံအလုပ္ေပးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းခဲ႔ေသာ ဖေလာ္ရီဒါအမ်ဳိးသား ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၅၀ ခ်မွတ္ခံရ

ဖေလာ္ရီဒါ၊ မတ္လ (၂၇) အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ အေနာက္ Palm Beach တြင္ မိမိအိမ္နီးခ်င္းကို ႀကိဳးတုတ္ျခိမ္းေျခာက္၍ အဓမၼျပဳက်င့္ၿပီးေနာက္ သူမ၏ေနအိမ္အနီးရွိ ျခံတြင္အလုပ္ေပးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းခဲ႔ေသာ အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ျပစ္မႈထင္ရွားသျဖင့္ တနလၤာေန႔တရားရုံးက ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၅၀ က်ခံရန္ အမိန့္ခ်မွတ္ခဲ႔သည္။ ္ဂ်ဴရီတရားသူႀကီးမ်ားက ေအာက္တိုဘာလအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ မတရားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားမႈႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ေဖာက္ထြင္းမႈတုိ့ျဖင့္ တီမုိသီဝဲလ္ဒီးတြင္ အျပစ္ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိခဲ့ျပီးေနာက္ တနလၤာေန႕တြင္ တရားသူႀကီးက ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၅၀ အမိန့္ခ်မွတ္ခဲ႔သည္။ ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာလ၌ တီမုိသီက အသက္ ၃၅ ႏွစ္အရြယ္ သူ၏အိမ္နီးခ်င္းအိမ္ထဲသို့ အိမ္တံခါးမ်ားခ်ိဳးဖ်က္ ဝင္ေရာက္ခဲ႔ျပီး မိနစ္၉၀ ၾကာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိပါးေစာ္ကားမုဒိန္းက်င့္ခဲ႔သည္။ အဆုိပါအမ်ဳိးသမီးကုိ ႀကိဳးျဖင့္တုတ္ေႏွာင္၍ ဓါးျဖင့္ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္ဟု တရားရုံးက စစ္ေဆးေတြ႔ရွိေၾကာင္း…