စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ ့နယ္တြင္ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးအား ဥပေဒႏွင့္မညိီဟုဆိုကာ ကန္႔ကြက္

ရန္ကုန္။ မတ္ ၃၀ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ ့နယ္တြင္ စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦးအား ဥပေဒႏွင့္မညီဟုဆိုကာ ကန့္ကြက္မႈျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ စည္ပင္သာယာေကာ္မရွင္မွ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္သည့္အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းအေပၚေက်နပ္မႈမရွိသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေကာ္မတီ အဖြဲ ့၀င္(၂)ေနရာဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ဦးၾကည္ေအာင္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယမန္ေန႔ (မတ္လ၂၉ ရက္) နံနက္(၁၀)နာရီအခ်ိန္ခန့္က စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ့နယ္မုန္ ့လက္ေဆာင္းကုန္း(ေျမာက္)ရပ္ကြက္ရွိ ကၽြန္းေတာလမ္းႏွင့္ရတနာပံုလမ္းေဒါင့္တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္ ့ကြက္ခဲ့သူ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးၾကည္ေအာင္က “ မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖစ္ေစခ်င္တယ္ေကာ္မရွင္ကို၊ ဒီလိုမ်ိဳးကၽြန္ေတာ့ဘက္က အေထာက္အထားေဒတာအခ်က္ အလက္စံုလင္စြာျဖင့္ ကန္ ့ကြက္တာေတာင္မွ ပါလာတယ္ဆိုေတာ့ ဒီေကာ္မရွင္ကို ကၽြန္ေတာ္သံသယျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ေၾကာင့္မု္ိ ့လည္း မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖစ္ေစခ်င္တယ္ဗ်ာ“ ဟုေျပာသည္။ ဦးၾကည္ေအာင္က ၎၏ျပိဳင္ဖက္ျဖစ္သည့္ NLD ပါတီကိုယ္စားျပဳ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ေဒၚတိုးတိုးခိုင္အား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း၏အရည္အခ်င္းမ်ားအရ ကိုက္ညီမႈမရွိဟုဆိုကာ ကန္ ့ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းဆက္လက္ေျပာသည္။ ေဒၚတိုုုးတိုးခိုင္သည္…